آرایشگاه

/برچسب:آرایشگاه

آرایش عروس باید و نبایدها

۱۳۹۶-۱۱-۸ ۱۹:۳۰:۴۹ +۰۰:۰۰

آرایش عروس باید و نبایدها ۱- چیزهای جدید را امتحان نکنید روز عروسیتان زمان مناسبی برای آزمایش چیزهای جدید برای اولین بار نیست. اگر تا به حال رژ قرمز و یا سایه دودی نزده اید، به هیچ عنوان آن را برای روز عروسیتان هم امتحان نکنید. ۲– تغییر عمده ایجاد نکنید تغییرات عمده همچون برنزه کردن، برجسته کردن گونه ها و یا کوتاهی زیاد مو را برای روز عروسیتان در نظر نگیرید. شما مطمئن نخواهید بود که این تغییرات عمده برایتان مناسب خواهد بود. بدترین کار این است که احساس کنید تغییر بسیار بزرگی رخ داده و حتی شما تبدیل [...]

آرایش عروس باید و نبایدها ۱۳۹۶-۱۱-۸ ۱۹:۳۰:۴۹ +۰۰:۰۰