• گروه تشریفات مجالس و همایش های مجلل

  میزبانی با شکوه، میراث ماست

 • گروه تشریفات مجالس و همایش های مجلل

  میزبانی با شکوه، میراث ماست

 • گروه تشریفات مجالس و همایش های مجلل

  میزبانی با شکوه، میراث ماست

 • گروه تشریفات مجالس و همایش های مجلل

  میزبانی با شکوه، میراث ماست

 • گروه تشریفات مجالس و همایش های مجلل

  میزبانی با شکوه، میراث ماست

خدمات مجالس دیپلماتیک

عرف و رسوم دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که دیپلمات ها جهت حفظ آبروی ملی خود بدان پایبندند. بنا براین ارائه خدمات مجالس دیپلماتیک نه تنها امری زاید و اشرافی نیست بلکه به نوعی ضامن آبروی ملی ایرانیان است. ارائه خدمات مجالس دیپلماتیک به شکلی ویژه و در شان مردم ایران تخصصی است که صرفا با علم و تجربه میتوان به آن رسید. موسسه تشریفات مجلل با به کارگیری پرسنل آشنا با اصول هتلداری و تجربه اجرای خدمات مجالس دیپلماتیک میتواند این مجالس را در بالاترین سطوح بین المللی و در شان ملت بزرگ ایران ارائه نموده و تصویر مطلوبی از کشورمان در اذهان میهمانان و مدعوین بین المللی حک نماید. خدمات مجالس دیپلماتیک تشریفات مجلل سرآمد ارائه این خدمات در کشور است.

  کلیه حقوق متعلق به تشریفات مجلل است.
طراحی وب سایت و اجرا: پورتال هوشمند